Firma MARGREEN Mateusz Śliwiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w 2013 roku w wyniku przejęcia masy Firmy Usługowej „MARGREEN” Mateusz Śliwiński z siedzibą w Skierniewicach założonej w 2008 roku oraz Technicznej Obsługi Budownictwa „TOB-TED” mgr inż. Tadeusz Śliwiński działającej jako podmiot gospodarczy od 1989 roku. Przez wiele lat spółka zajmowała się kompleksową obsługą budownictwa wraz z doradztwem w procesie inwestycyjnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doświadczonej kadrze udało się ukończyć wiele inwestycji na terenie Polski. W trakcie realizacji zadań spółka często korzystała z outsourcingu w postaci siły roboczej sprowadzanej z terytorium Ukrainy. W wyniku tak nabytego doświadczenia zarząd spółki podjął decyzję o rozszerzenie profilu działalności i stworzenie Agencji Pracy Tymczasowej zajmującej się sprowadzaniem pracowników zza wschodniej granicy.

Wieloletnia współpraca z pracownikami z Ukrainy oraz mnogość zrealizowanych inwestycji zaoowocowała stworzeniem firmy mogącej świadczyć kompleksowe usługi w zakresie zatrudnienia pracowników z zagranicy, realizacji inwestycji oraz doradztwa inwestycyjnego.

 

Historia MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o.

  • 1989 rok - Tadeusz Śliwiński rozpoczyna prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji materiałów budowlanych;
  • 1992 rok - rozszerzenie działalności o realizację usług budowlanych i projektowych, realizacja projektu straży pożarnej, budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Baranów k/Skierniewic oraz budowla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skierniewicach;
  • 1997 rok - reorganizacja podmiotu gospodarczego w wyniku, którego powołano do życia Zakład Realizacji Budownictwa oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "USŁUGI LEŚNE" spółka cywilna;
  • 1998 rok - w wyniku rozszerzenie usług o nadzór inwestorski oraz obsługę inwestycji na terenie Warszawy oraz Kielc Tadeusz Śliwiński postanowił wcielić ówczesną działalność w nowo organizowany podmiot pod wspólną nazwą: Techniczna Obsługa Budownictwa "TOB-TED" mgr inż. Tadeusz Śliwiński, w ramach działalności zrealizowano obsługę inestycji na rzecz Echo Investment S.A. m.in. osiedle Zeusa w Warszawie oraz budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Nalewki w Warszawie;
  • 2008 rok - Mateusz Śliwiński wraz z Martyną Skręta rozpoczynają prowadzenie działalności pod nazwą: Gospodarstwo Sadownicze "MAR-MAT" Mateusz Śliwiński w zakresie drobnej produkcji warzyw ozdobnych oraz roślin wysokoenergetycznych;
  • 2010 rok - rozwój zapotrzebowania na usługi ogrodnicze sprzyja powstaniu indywidualnej działalności gospodarczej pod nazwą: Firma Usługowa "MARGREEN" Mateusz Śliwiński;
  • 2013 rok - po konsultacjach z współpracownikami i pełnomocnikami postanowiono stworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. przejmując tym samym wszelkie prawa i obowiązki Firmy Usługowej "MARGREEM" Mateusz Śliwiński;
  • 2014 rok - utworzenie Biura MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. w Warszawie;
  • 2016 rok - otworzenie nowego biura w centrum Skierniewic;
  • 2017 rok - uzyskanie certyfikatu zezwalającego na prowadzenie agencji zatrudnienia.

 

Misja

Firma Margreen Mateusz Śliwiński Sp. z o.o.
zapewnia klientom dostęp do wysokiej klasy pracowników, pomocy w zakresie realizacji inwestycji oraz doradztwa inwestycyjnego.