Zatrudnienie pracowników z Ukrainy.

Firma Margreen Mateusz Śliwiński sp z o.o. w odpowiedzi na zmienną sytuację na rynku pracy postanowiła umożliwić przedsiębiorcą w Polsce pozyskiwanie pracowników z terytorium Ukrainy.

Jeżeli:
• Potrzebujesz doświadczonych, dyspozycyjnych i chętnych do działania pracowników;
• Masz problemy z zebraniem kadry na polskim rynku pracy;
• Poszukujesz osób z różnymi predyspozycjami i talentami.

Wybierz usługi firmy Margreen zapewniające pracowników z rynku Ukraińskiego.

Zapewniamy:
• pozyskiwanie kandydatów z terenu Ukrainy, zgodnie z obowiązującym polskim prawem – bez dodatkowych opłat dla kandydatów oraz z wymogami określonymi przez Klienta;
• w zależności od potrzeb klienta przeprowadzenie dodatkowych szkoleń pracowniczych oraz certyfikacji zawodowej;
• weryfikację językową kandydatów oraz ich uprawnień;
• dbałość o wszelkie kwestie formalne – legalizację pobytu:
◦ wydanie zaproszenia dla kandydata;
◦ Uzyskanie wizy w Konsulacie RP na Ukrainie przez przyszłego pracownika;
◦ Rejestracja oświadczenia informującego o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy (na okres 6 miesięcy);
◦ przedłużenie dalszego pobytu i pracy ( po okresie 6 miesięcy) na podstawie zezwolenia o pracę lub Karty Pobytu.
• koordynacje przyjazdu kandydata do Polski;
• zakwaterowanie kandydatów w mieszkaniu;
• opiekę koordynatora znającego język polski i ukraiński;
• stały kontakt pomiędzy Agencją, pracownikiem, a Klientem.

Do każdego partnera biznesowego podchodzimy w pełni profesjonalnie , analizując indywidalnie jego zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą oraz wymagania stawiane wobec personelu.

Jakie uzyskasz korzyści dzięki współpracy z naszą firmą?
– dostęp do pracowników wysoce zmotywowanych do pracy;
– pozyskanie kadry z elastycznym grafikiem pracy;
– zatrudnienie osób chętnych do prac w godzinach nadliczbowych oraz w weekendy;
– napływ nowych pracowników spoza lokalnego rynku pracy;
– łatwość w przystosowaniu pracowników z Ukrainy do polskich warunków pracy.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami używając formularza zgłoszeniowego

W formularzu zgłoszeniowym umieść następujące informacje:

  • Nazwa Firmy;
  • Profil działalności firmy;
  • Miejsce prowadzonej działalności;
  • Liczba pracowników których są państwo zainteresowani nabyć;
  • Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników;
  • Zakres prac do wykonania przez nabytych pracowników;
  • Dane osoby kontaktowej.

 

Kontakt

Pozostaw swoją wiadomość – w możliwe najkrótszym czasie skontaktujemy się z Tobą