I. W zakresie technicznej obsługi projektu budowlanego, świadczymy usługi w zakresie:

 1. Analizy rynku nieruchomości w zakresie przystosowania terenu pod inwestycję: analiza terenowa, marketingowa oraz chłonności;
 2. Przeprowadzania procedury wyboru biura projektowego wraz z nadzorem nad wykonaniem projektu docelowego w tym optymalizacji;
 3. Prowadzenie negocjacji w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego inwestycji zarówno dla Inwestora jaki i Generalnego Wykonawcy;
 4. Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, pozwoleń branżowych oraz pozwolenia na użytkowanie;
 5. Przeprowadzanie procedury wyboru Generalnego Wykonawcy wraz z nadzorem nad całościową współpracą;
 6. Organizacja zaplecza budowy oraz włączenie jednostki „BUDOWA” w struktury Inwestora;
 7. Nadzór inwestorski realizowanego zadania;
 8. Prowadzenie i uczestniczenie w procedurze narad koordynacyjnych z uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 9. Reprezentacja Inwestora przed instytucjami prywatnymi i państwowymi w charakterze pełnomocnika;
 10. Budżetowanie oraz rozliczanie zadania inwestycyjnego;
 11. Prowadzenie spraw inwestora w zakresie usterek i zaniechań, reprezentacja przed klientem ostatecznym;
 12. Doradztwo techniczne, analiza kosztów i kosztorysowanie prac odcinkowych w tym dodatkowych i zaniechanych;

 

II. W zakresie obsługi spółki Inwestora / Generalnego Wykonawcy, świadczymy usługi w zakresie:

 1. Analizy sytuacji jednostki wraz z zaproponowaniem planu naprawczego;
 2. Tworzenia i nadzoru nad spółkami celowymi – tworzenie grupy kapitałowej;
 3. Doradztwa w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa – opracowanie schematów organizacyjnych, przepływu informacji, kart wewnętrznych, dokumentacji pomocniczej;
 4. Usprawniania struktur w zakresie systemu zarządzania jakością;
 5. Optymalizacji kosztów stałych przedsiębiorstwa wraz z optymalizacją obciążeń publicznoprawnych;
 6. Negocjacji w imieniu przedsiębiorstwa w zakresie należności i zobowiązań;
 7. Wprowadzenia systemu kontrolingu finansowego;
 8. Pozyskiwania finansowania zewnętrznego w tym leasingów – negocjacje handlowe;

 

Kontakt

Pozostaw swoją wiadomość – w możliwe najkrótszym czasie skontaktujemy się z Tobą