• Prace adaptacyjne budynku przedszkola na rzecz Fundacji „KOOCHAM” z siedzibą w Warszawie