• Licencjonowana dostawa materiału  na rekultywację wyrobiska „MARIANKA” gm. Nowy Kawęczyn;
  • Licencjonowana dostawa  zieleni na kompleks „Golden Tulip Międzyzdroje” na rzecz firmy Azaliowy Ogród;
  • Pielęgnacja zieleni kompleksu „Parki Biznesu Teofilów” w Łodzi;
  • Zakładanie oraz pielęgnacja zieleni przy budynku przychodni „KA-MED” w Skierniewicach;
  • Zakładanie oraz pielęgnacja zieleni przy siedzibie Zakładu Usługowego „TRANSPRZĘT” w Skierniewicach;
  • Zakładanie oraz pielęgnacja zieleni przy budynku kwiaciarni „EWA” Ewa Podłoga w Skierniewicach;
  • Wykonanie sportowego pola golfowego wraz z systemem nawadniającym i odwadniającym w Skierniewicach;
  • Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z nasadzeniami na inwestycji „Żłobek Ul. Rydygiera 8” (w realizacji).